projecten          


Human Link is bedreven in het ontwikkelen van vernieuwende en verbindende kunstprojecten. Een link leggen vanuit kunst met/tussen mensen, met het publiek, op wat voor manier dan ook, staat eigenlijk altijd centraal.
Doelen en uitgangspunten verschillen en deze krijgen een duidelijke plek in de conceptuele uitwerking en bij de concreterisering van het project. Human Link helpt met een tot in de puntjes uitgewerkt plan inclusief een doordachte en goed onderbouwde visie als basis voor interne communicatie en eventuele externe financiers. Het waarom en de noodzaak moet voor iedereen zo klaar als een klontje zijn.  Human Link bedenkt niet zomaar een concept of een project. Wij zetten ons daarna ook voor de duurzame realisatie ervan in.


          SYMPHONY 2030 in opdracht van het Residentie Orkest

Het Residentie Orkest startte in 2018, onder begeleiding van Human Link, met de ontwikkeling van hun maatschappelijke project Symphony 2030.  Human Link omschreef het plan, verbond partners, zorgde voor cofinanciering van particuliere fondsen en maakt een eerste projectopzet. Het Residentie Orkest maakt inmiddels naam met het project en is voorloper als het gaat om maatschappelijk activiteiten vanuit een symfonisch orkest.

------DRIE KUNSTENAARS opgezet vanuit Human Link

Drie kunstenaars is een vernieuwend concept dat vanuit Human Link is ontwikkeld. Het richt zich op de verbinding tussen kunstwerken, kunstenaar en eindgebruiker/opdrachtgever. Drie kunstenaars maakt op allerlei manieren de ontmoeting  met de kunstenaar mogelijk waarbij de positieve effecten van het naar kunst kijken en samen over kunst praten leidend zijn. Het is een groeiend project: ieder kwartaal komen er drie nieuwe kunstenaars met een verbindend thema bij.  https://driekunstenaars.nl

------DE HAAGSE TOUR D’AMOUR opgezet vanuit Human Link

In de 3e week van de Corona lockdown, begin april 2020, ging de Haagse Tour d’ Amour van start, een idee en een project van Esther Ledeboer. Samen met De Dutch Don’t Dance Division, het Residentie Orkest, Sintiromarus en singersongwriters gaven we op zo’n 30 plekken door heel Haaglanden mini-festivals om duizenden, oudere mensen een hart onder de riem te steken. En dat raakte velen, bij elk optreden kwamen de zakdoeken te voorschijn. De mensen genoten van muziek en dans, een echt geluksmoment in een moeilijke tijd.


Dit is de aanpak van Human Link:

  • We gaan eerst in gesprek over de visie en missie van de organisatie
  • Een brainstormsessie volgt: wat zijn de toekomstplannen? wat zijn de uitgangspunten? Welke mogelijke kunstprojecten sluiten daarbij aan?
  • We maken een analyse en leveren een conceptprojectplan op
  • Samen met de opdrachtgever concretiseren we het project
  • Indien nodig, zetten we stappen in de financiering van het project
  • Daarna volgt de stapsgewijze realisatie van het project en eventueel neemt een projectleider de organisatie ervan vervolgens over