projecten          


Human Link is bedreven in het ontwikkelen van vernieuwende en verbindende projecten voor de culturele sector. Een link leggen met mensen, met het publiek, op wat voor manier dan ook, staat eigenlijk altijd centraal. Het is development dat aansluit bij deze tijd en de visie van subsidieverstrekkers en particuliere fondsen, omdat de culturele projecten goed financierbaar moeten zijn. Duurzaamheid van de projecten is daarmee gewaardborgd. Human Link helpt met een tot in de puntjes uitgewerkt plan inclusief een doordachte en goed onderbouwde visie als basis voor interne communicatie en externe financiers. Het waarom en de noodzaak moet voor iedereen zo klaar als een klontje zijn.  Human Link bedenkt niet zomaar een concept of een project. Wij zetten ook voor de duurzame realisatie ervan in gang.


          SYMPHONY 2030 in opdracht van het Residentie Orkest

Het Residentie Orkest startte in 2018, onder begeleiding van Human Link, met de ontwikkeling van hun maatschappelijke project Symphony 2030.  Human Link omschreef het plan, verbond partners, zorgde voor cofinanciering van particuliere fondsen en maakt een eerste projectopzet. Het Residentie Orkest maakt inmiddels naam met het project en is voorloper als het gaat om maatschappelijk activiteiten vanuit een symfonisch orkest.

------DRIE KUNSTENAARS opgezet vanuit Human Link

Drie kunstenaars is een vernieuwend concept dat vanuit Human Link is ontwikkeld. Het richt zich op de verbinding tussen kunstwerken, kunstenaar en eindgebruiker. Drie kunstenaars maakt op allerlei manier de ontmoeting online en offline met de kunstenaars mogelijk . Het is een groeiend project: ieder kwartaal komen er drie nieuwe kunstenaars met een verbindend thema bij.  https://driekunstenaars.nl

------DE HAAGSE TOUR D’AMOUR opgezet vanuit Human Link

In de 3e week van de Corona lockdown, begin april 2020, ging de Haagse Tour d’ Amour van start, een idee en een project van Esther Ledeboer. Samen met De Dutch Don’t Dance Division, het Residentie Orkest, Sintiromarus en singersongwriters gaven we op zo’n 30 plekken door heel Haaglanden mini-festivals om duizenden, oudere mensen een hart onder de riem te steken. En dat raakte velen, bij elk optreden kwamen de zakdoeken te voorschijn. De mensen genoten van muziek en dans, een echt geluksmoment in een moeilijke tijd.


Dit is de aanpak van Human Link:

  • We gaan eerst in gesprek over uw visie en missie
  • Een brainstormsessie volgt: wat zijn uw toekomstplannen? waar ligt de stip op de horizon?
  • We maken een analyse en leveren een concept voor projectontwikkeling op
  • Vervolgens schrijven we, in samenwerking met de opdrachtgever, een projectplan en zetten we stappen in de financiering
  • Ook een eerste opzet van het project kunnen we voor u realiseren