fondsenwerving         


Heeft u een vernieuwend cultureel project waarvoor u fondsen wilt werven? Human Link helpt met een goed uitgewerkt plan en een doordachte visie als basis voor fondsenwerving. Fondsen beoordelen uw project namelijk op papier. Hoe brengt u enthousiasme en ideeën over? 

Visie en missie vormen de rode draad en zijn verbonden met de activiteiten binnen het project dat u wilt gaan uitvoeren. Vaak ontstaat daardoor een thema, een duidelijke focus waarmee we een projectplan creëren dat echt een geheel vormt. Uiteraard alles helder en overtuigend geformuleerd.

          Nederlands Vioolconcours

‘Het Nederlands Vioolconcours is bijzonder tevreden met de resultaten van de fondsenwerving door Human Link. Op één fonds na zijn alle aanvragen gehonoreerd. We ontvingen zelfs complimenten van het Fonds voor de Podiumkunsten over de heldere beargumentatie en de concrete schrijfstijl in het projectplan.’

Frank Elderson

Executive Director, De Nederlandsche Bank
en voorzitter van het Nederlands Vioolconcours


Dit is de aanpak van Human Link:

  • We gaan eerst in gesprek over uw visie, missie en uw project
  • We maken een fondsenanalyse
  • Vervolgens leveren we, in samenwerking met de opdrachtgever, een projectplan op en schrijven de fondsaanvragen
  • Planning, controle en terugkoppeling tijdens het gehele proces
  • De afhandeling en verantwoording kunt u ook aan ons uitbesteden

U kunt rekening houden met ongeveer 8% van het te werven bedrag aan kosten fondsenwerving, met uitzondering van de fondsenanalyse (€950 exclusief btw).


Impressie Nederlands VioolconcoursHet Nederlands Vioolconcours is een hele mooie organisatie die dit jaar zelfs al vijftig jaar bestaat. De traditie van muziekeducatie op hoog niveau zit echt in de genen. Twee jaarlijks vindt er een nationaal concours plaats en tussendoor vele educatie activiteiten, zoals de Nederlandse Viooldag.  Het is een fijne organisatie om voor te mogen werken. Afgelopen maanden werkte Human Link voor de eerste keer aan de fondsenwerving voor het concours in januari 2018. Samen met directeur Janneke Slokkers bedachten we een interessant thema, de doorlopende leerlijn, die de rode draad vormde van het projectplan dat Human Link schreef. Het daaropvolgende fondsenwerven verliep zeer succesvol en soepel. We ontvingen maar één afwijzing en inmiddels is de begroting op een haar naar rond.